Effektiviteten i Sverige är hög. Vad synd.

Mycket har förändrats efter pandemin. Inte minst sättet vi arbetar på. Distansarbetet har gjort dagarna lättare men inte utan konsekvenser. För trots att produktiviteten har ökat så sjunker innovationskraften. I en tid när konstant förändring är den nya normen, innebär det en försämrad konkurrenskraft.

Fler människor bidrar till fler idéer

Innovationsförmågan är en av de viktigaste ingredienserna för företagens framtid och överlevnad. Men den uppstår främst i trygga rum som främjar en öppen dialog. Det fysiska mötet blir därmed avgörande eftersom det är när vi möts som våra relationer och idéer stärks. Gamla tankesätt utmanas samtidigt som nya perspektiv och idéer lockas fram. Men hur tävlar man mot ett hem?


De bästa talangerna väljer arbetsplats efter hur den passar in i deras liv.

Återupptäck arbetsplatsen och attrahera människor

Många arbetsgivare kämpar med att få människor att vilja åka in till kontoret igen. Vi mår helt enkelt bättre när vi kan effektivisera vår vardag och lägga pendlingstiden på annat. Det märks också på arbetsmarknaden – de bästa talangerna väljer arbetsplats efter hur de passar in i deras liv. Därför ser vi också hur flera stora företag tänker om, och investerar i centrala lägen som ökar deras attraktion- och konkurrenskraft som arbetsgivare. De prioriterar en arbetsplats man vill vara, stanna kvar och engagera sig i.

Sätt fokus på signaturföretag, inte bara signaturbyggnader

För att människor ska välja kontoret framför köksbordet behövs en plats som sätter människan i centrum. Park Central blir en arbetsplats som fokuserar på vad som sker i huset, och inte bara fasader av trä, betong och glas. När det gäller signaturbyggnader är det främst skylines som växer fram. Med Park Central har vi tänkt tvärtom. Här är det företagen, och därför människorna, som ska växa. Det är vad vi menar med signaturföretag.

Kontakta oss