Parkcentral
Park central byggnad

Works like you.

Välkommen till Park Central, som just nu växer fram i Göteborgs nya stadsdel vid centralstationsområdet. Park Central kommer bli en plats som suddar ut gränserna mellan vardagspussel och arbetsliv. Kontor och handel. Med utrymme för framtidens arbetsplats. Som funkar som du.
Och jobbar som du.
Projektet befinner sig just nu i ett tidigt skede med en byggstart 2024 och beräknad inflyttning 2027. Vill du veta mer och kunna vara med och påverka din kontors- eller butiksyta? Kontakta oss gärna. Sidan är under utveckling och kommer uppdateras i takt med projektets utveckling.

paper plane

Kontaktpersoner

Lotta Kallberg Walldén

Ansvarig för kontorsytor

+46 762 90 70 00

lotta.k.wallden@ncc.se

Jag vill veta mer om kontorsytorna

Mats Strid

Ansvarig för handelsytor

+46 702 33 31 44

mats.strid@jernhusen.se

Jag vill veta mer om handelsytorna